mâm cỗ đưa ông táo

Hướng dẫn chi tiết chuẩn bị mâm cúng ông Táo ông Công

cung-ong-tao Cúng ông Táo phải đặt trong bếp, khi cúng phải bật bếp lên cho cháy rực, mâm cỗ đề huề, cả nhà quanh năm no ấm. Mâm cỗ chung: Người Việt quan niệm ba vị Thần Táo định đoạt phước đức cho gia đình, phước đức này do việc làm đúng đạo lý của gia